2011/Sep/10


 
เขียวชอุ่ม โดยเฉพาะทิ้งถ่อนหลังต้นกล้วย
 
 
ทิ้งถ่อนฝั่งนี้เด่นทางสูง
 
 
เขียดบัวกระโดดดึ๋งๆๆสามทีก็ข้ามบ่อ โชว์ฝีตีนกันหลายตัว
 
 
เจ้าของรังไม่อยู่แล้ว
 
 
อะจึ๋ย ... เขียดแห้ง ...
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet